Snippet Category: PHP

onthoudt mij standaard aangevinkt houden

26 maart 2019

function login_checked_remember_me() { add_filter( ‘login_footer’, ‘rememberme_checked’ ); } add_action( ‘init’, ‘login_checked_remember_me’ ); function rememberme_checked() { echo "<script>document.getElementById(‘rememberme’).checked = true;</script>"; }

Read More

wijzig redirect gewone leden

26 maart 2019

function admin_login_redirect( $redirect_to, $request, $user ) { global $user; if( isset( $user->roles ) && is_array( $user->roles ) ) { if( in_array( "administrator", $user->roles ) ) { return $redirect_to; } else { return home_url(); } } else { return $redirect_to; } } add_filter("login_redirect", "admin_login_redirect", 10, 3);

Read More

schudden foute inlog verwijderen

26 maart 2019

function my_login_head() { remove_action(‘login_head’, ‘wp_shake_js’, 12); } add_action(‘login_head’, ‘my_login_head’);

Read More

foute inlog melding wijzigen

26 maart 2019

function login_error_override() { return ‘Foute inloggegevens.’; } add_filter(‘login_errors’, ‘login_error_override’);

Read More

wp_login_functions_002

26 maart 2019

function my_login_logo_url() { return get_bloginfo( ‘url’ ); } add_filter( ‘login_headerurl’, ‘my_login_logo_url’ ); function my_login_logo_url_title() { return ‘Jouw website naam en informatie’; } add_filter( ‘login_headertitle’, ‘my_login_logo_url_title’ );

Read More

wp login 001

26 maart 2019

function my_custom_login() { echo ‘<link rel="stylesheet" type="text/css" href="’ . get_bloginfo(‘stylesheet_directory’) . ‘/login/custom-login-styles.css" />’; } add_action(‘login_head’, ‘my_custom_login’);

Read More

Widget maken

26 maart 2019

// Creëer de widget class prw_widget extends WP_Widget { function __construct() { parent::__construct( // Basis ID van je widget ‘prw_widget’, // Naam van de widget verschijnt in UI __(‘prwebservices Widget’, ‘prw_widget_domain’), // Widget beschrijving array( ‘description’ => __( ‘Voorbeeld widget voor prwebservices Tutorial’, ‘prw_widget_domain’ ), ) ); } // Creëert widget front-end // Dit is […]

Read More

Voorbeeld 6 plus

20 maart 2019

<?php $variabele1 = 1; $variabele2 = ‘Samenbrengen’; $variabele3 = array(); $variabele4 = null; var_dump(isset($variabele1, $variabele2, $variabele3, $variabele4)); /* false */ //$variabele4 is null dus isset retourneert false ?>

Read More

Voorbeeld 6: Meerdere variabelen

20 maart 2019

<?php $variabele1 = 1; $variabele2 = ‘Samenbrengen’; $variabele3 = array(); var_dump(isset($variabele1, $variabele2, $variabele3)); /* true */ //Alle variabelen zijn ingesteld en niet null ?>

Read More

Voorbeeld 5: Isset op objecten

20 maart 2019

<?php class TestClass { public $variabele1; public $variabele2; } $object = new TestClass(); $object->variabele1 = 1; var_dump(isset($object->variable1)); /* true */ //De eigenschap van variabele1 is ingesteld en niet null var_dump(isset($object->variable2)); /* false */ //The property variable2 is not set, hence null var_dump(isset($object->variable3)); /* false */ //variable3 bestaat niet, dus null ?>

Read More