Voorbeeld 3: Isset op nul-variabelen

<?php
  var_dump(isset($variabeleBestaatNiet));
  /* false */ //De opgegeven variabele is nog niet gedefinieerd dus isset retourneerd false.
  $apple = null;
  var_dump(isset($peer));
  /* false */ //Waarde van $peer is null. isset Functie retourneerd false
 ?>