PHP isset Functie: Bepaal of Variabele is ingesteld en niet null is

De isset functie in PHP is een van de belangrijkste functies binnen PHP. Het wordt gebruikt om te bepalen of een variabele is ingesteld en niet nul is. Ik zal in dit artikel de isset functie bespreken en bij wijze van demonstratie een paar voorbeelden gebruiken.

Syntaxis

boolean isset($variable1, $variable2 … $variableN);

Parameters

De PHP isset functie verwacht één verplichte parameter. U kunt echter ook meerdere variabelen aan de functie doorgeven. Geef de variabelen door om de parameters te controleren.

Opmerking: Isset werkt alleen met variabelen. Het werkt niet met constanten. Gebruik PHP functie define voor gebruik met constanten.

Return waarden

De PHP isset-functie geeft true als alle variabelen zijn ingesteld en hun waarde niet gelijk is aan NULL. Anders wordt false geretourneerd. Ook retourneert het met meerdere variabelen true als alle variabelen niet nul zijn.

Als een variabele is uitgeschakeld met behulp van de PHP Unset functie, wordt false geretourneerd.

Hieronder bekijken we een paar voorbeelden

Voorbeeld 1: Basis niet null gevallen

<?php

  $integer = 123;
  var_dump(isset($integer));
  /* true */ //Waarde van $integer is niet null

  $string = 'Samenbrengen';
  var_dump(isset($string));
  /* true */ //Waarde van $string is niet null
?>

In het bovenstaande voorbeeld hebben zowel het gehele getal als de string variabele geen nulwaarden. De isset levert voor beiden trueop.

Voorbeeld 2: lege variabelen

Gebruik bijvoorbeeld lege variabelen als invoer voor de isset functie.

<?php
   $integer = 0;
   var_dump(isset($integer));
   /* true */ //$integer id is leeg, echter het is set en niet null
   $string = '';
   var_dump(isset($string));
   /* true */ //$string is leeg maar set en niet null
  ?>

Als je lege variabelen doorgeeft aan de isset functie. Geeft nog steeds als resultaat true aangezien de waarden niet null zijn.

Voorbeeld 3: Isset op null variabelen

Op dezelfde manier kan je ongeldige variabelen doorgeven aan de functie. In dit geval retourneert de functie echter false.

<?php
 var_dump(isset($variabeleBestaatNiet));
 /* false */ //De opgegeven variabele is nog niet gedefinieerd dus isset retourneerd false.
 $apple = null;
 var_dump(isset($peer));
 /* false */ //Waarde van $peer is null. isset Functie retourneerd false
 ?>

Voorbeeld 4: Isset op arrays

Overweeg bijvoorbeeld een array invoer naar de isset functie. We kunnen controleren of een sleutel in een array bestaat of niet, net als de array_key_exists Functie.

<?php
  $testArray = array(
  'a' => 'peer',
  'b' => null,
  'c' => ''
  );
  var_dump(isset($testArray['a']));
  /* true */ //a bestaat en is niet null
  var_dump(isset($testArray['b']));
  /* false */ //b bestaat maar is null 
  var_dump(isset($testArray['c']));
  /* true */ //c bestaat en is leeg
  var_dump(isset($testArray['d']));
  /* false */ //d bestaat niet
?>

Voorbeeld 5: Isset op objecten

Op dezelfde manier kun je ook controleren op object eigenschappen met de isset Functie.

<?php
  class TestClass {
  public $variabele1;
  public $variabele2;
  }
  $object = new TestClass();
  $object->variabele1 = 1;
  var_dump(isset($object->variable1));
  /* true */ //De eigenschap van variabele1 is ingesteld en niet null
  
  var_dump(isset($object->variable2));
  /* false */ //The property variable2 is not set, hence null
  var_dump(isset($object->variable3));
  /* false */ //variable3 bestaat niet, dus null
?>

Voorbeeld 6: Meerdere variabelen

Je kan meerdere variabelen in de functie doorgeven. Als alle variabelen niet null zijn, retourneert alleen de functie true. Het gaat van links naar rechts en stopt zodra het een null waarde tegenkomt.

Dit is hetzelfde als: isset($var1) && isset($var2) && isset($var3)

<?php
  $variabele1 = 1;
  $variabele2 = 'Samenbrengen';
  $variabele3 = array();
  var_dump(isset($variabele1, $variabele2, $variabele3));
  /* true */ //Alle variabelen zijn ingesteld en niet null
?>

Het geeft false als zelfs een van de waarden null is.

<?php
  $variabele1 = 1;
  $variabele2 = 'Samenbrengen';
  $variabele3 = array();
  $variabele4 = null;
  var_dump(isset($variabele1, $variabele2, $variabele3, $variabele4));
  /* false */ //$variabele4 is null dus isset retourneert false
?>

Tot zover de uitleg van de isset functie binnen PHP. Wil je meer weten over deze functie dan kan je dat in de officiële PHP documentatie lezen. Of stel je vraag onder dit artikel.

Geef een antwoord