De initiële serverinstellingen voor Ubuntu 18.04 server

In deze handleiding leg ik uit hoe je nieuwe Ubuntu 18.04 server te configureren en ik zal ook laten zien hoe een aantal goede gebruiken te implementeren. Je kunt deze handleiding ook voor Ubuntu 18.10 server gebruiken.

Creëer een gebruiker met superuser privileges

Heb je al een gebruiker met superuser privileges onder je eigen naam ingesteld? Dan kun je deze stap overslaan.

De bij de installatie gecreëerde standaard rootgebruiker is in de Linux omgeving de beheerder die over superuser rechten beschikt. Het wordt ten zeerste afgeraden deze regelmatig te gebruiken. Het wordt daarom ook aangeraden om een account onder je eigen naam in te stellen en dit account superuser rechten toe te wijzen.

Als je als root bent ingelogd dan zie iets zoals dit: root@servernaam:~$. Het $ teken geeft aan dat het om een account met superuser rechten gaat.

We gaan in dit voorbeeld de adduser opdracht gebruiken om een nieuwe gebruiker met de naam Piet toe te voegen. Het sudo commando aan het begin betekend “superuser do” en laat het Linux systeem weten dat het hier om een commando met verhoogde superuser privileges gaat.

$ sudo adduser piet

Je zal verzocht worden een nieuw wachtwoord in te voeren. Hou er rekening mee als het wachtwoord invoert je geen * sterren of punten ziet er woord ook niets getypt.

Als je het wachtwoord hebt ingevoerd zal je nog gevraagd woorden een aantal andere contactgegevens op te geven maar dit is niet noodzakeleijk.

Is de nieuwe gebruiker gecreëerd dan kun je deze superuser privileges geven door het commando usermod te gebruiken. Met de parameter -aG voeg je de gebruiker toe aan een groep. In dit geval is dat de superuser groep sudo.

$ sudo usermod -aG sudo piet

Dit commando geeft geen respons. Linux werkt vaak op deze manier, als er geen foutmeldingen zijn kun je ervan uit gaan dat het werkt.

Je kunt nu switchen naar je nieuwe account met het su commando, su staat voor substitute user.

$ sudo su – piet

Voer als het gevraagd wordt het wachtwoord in.

Password:
To run a command as administrator (user “root”), use “sudo <command>”.
See “man sudo_root” for details.
piet@servernaam:~$

Fantastisch we zijn nu ingelogd als piet en het is het verstandigste om vanaf nu met deze naam in te loggen.

Geef een antwoord